Προστατευμένο Περιεχόμενο

Η επιστημονική ημερίδα "AAA Repair: Insights Into Aortic Neck" είναι πλέον διαθέσιμη για on demand παρακολούθηση.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποκλειστική πρόσβαση του περιεχομένου από γιατρούς, η είσοδος πραγματοποιείται με κωδικό πρόσβασης.

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Alpha Public Relations (κ. Νίκη Μητά).